Postanowienia Ogólne

Materiały Porady→ Strefy obciążenia śniegiem

Strefy obciążenia śniegiem

Polska norma PN-EN 1991-1-3 określa m.in. podział kraju na strefy obciążenia konstrukcji budynków śniegiem. Na właścicielach i zarządcach domów jednorodzinnych, domów wielorodzinnych oraz innych obiektów budowlanych ciąży obowiązek zapewnienia bezpieczeństwa użytkownikom tych budynków i osobom postronnym znajdującym się w pobliżu. Niezbędnym elementem zabezpieczającym przed niekontrolowanym osuwaniem się mas śnieżnych z połaci dachowych jest zastosowanie drabinek lub pali przeciwśniegowych oraz stoperów i rozbijaczy śniegowych.
Rozstaw wsporników do drabinek lub pali nie powinien przekraczać: 60 cm dla strefy 1, 2 i 3 oraz 40 cm dla
strefy 4 i 5. W przypadku budynków położonych powyżej 1000 m n.p.m. we wszystkich strefach rozstaw nie może przekraczać 40 cm.
Dodatkowo na dachach o spadku większym niż 40° i długości połaci powyżej 8 metrów powinny być zamontowane przynajmniej dwa rzędy rozbijaczy śniegu. Alternatywnym sposobem ochrony jest zamontowanie na całej połaci dachu stoperów śniegowych.
Prosimy o zapoznanie się grupami produktów zabezpieczających przed śniegiem:
aluminiowe ALU-SNOW
stalowe STAL-SNOW