Postanowienia Ogólne

Materiały Porady→ Strefy wiatrowe

Strefy wiatrowe

Polska norma PN-EN 1991-1-4 określa podział kraju na strefy obciążenia konstrukcji budynków wiatrem.
Obecnie brakuje unormowań prawnych określających zasady wyliczeń i mocowań dachówek na połaci dachu.
Zaleca się aby mocować mechanicznie minimum co czwartą dachówkę w strefie 1, co trzecią w strefie 2, oraz co drugą dachówkę w strefie 3.
Przy kątach nachylenia połaci dachu powyżej 55° należy mocować każdą dachówkę połaciową. Niezależnie od mocowania dachówek na połaci, należy mocować wszystkie dachówki skrajne, okapowe, kalenicowe, a także wokół kominów i okien dachowych oraz w koszach.
Mocowanie dachówek spinkami i gąsiorów klamrami jest rozwiązaniem optymalnym ze względu na siły ssące wiatru występujące w obszarze dachu.
Nasi przedstawiciele handlowi pomogą Państwu dobrać najlepsze rozwiązanie mocowania konkretnego typu dachówki lub gąsiora.
Prosimy o zapoznanie się z ofertą systemów mocowań:
klamer do gąsiorów
spinek do dachówek.