Wpust attykowy okrągły

Wpust attykowy okrągły

Indeks 71.2

Materiał

Elastyczne mieszanki gum syntetycznych odporne na działanie UV

Zastosowanie

Odwodnienia zasadnicze i awaryjne dachów płaskich, do pap i modyfikowanych membran bitumicznych

Info

Do wpustów pasują kratki odpływowe:
Koszyk żwirowy Attika