Kołnierz usczelniający - przejście dachowe PVC

Kołnierz usczelniający - przejście dachowe PVC

Indeks 83.4

Materiał

Miękkie elastyczne PVC-P odporne na działanie UV

Zastosowanie

Uszczelnienie przejść dachowych do membran PVC

KARTON 50 SZT