IVT Sp z o.o.
ul.Olszynowa 10
62-070 Zakrzewo

e-mail: biuro@ivt.pl
tel. +48 61 816 17 67
fax. +48 61 816 17 69

NIP 781 19 60 200 | Regon 368938936
KRS 0000708329 –
Sąd Rejonowy w Poznaniu
VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Kapitał zakładowy 1.300.000,00 PLN opłacony w całości
BGŻ BNP Paribas
14 1600 1462 1082 0448 6000 0001

© 2023 IVT