Rury przeciwśniegowe UNIVERSAL TUBE SNOW®
do dachówek  34.2

Zadaniem zabezpieczeń przeciwśniegowych jest ochrona elementów budynku, a przede wszystkim mienia i osób przebywających w jego pobliżu, przed niekontrolowanym zsuwaniem się zalegających na połaci dachu śniegu. Bariery przeciwśniegowe montuje się nad wejściem do budynku, wjazdem do garażu, jak również nad ciągami komunikacyjnymi obiektów.

INFO:
• TYP R1 – montaż do dachówek zakładkowych i dachówek karpiówek układanych w łuskę, maksymalna długość dachówki
42 cm. Łączna grubość łaty i dachówki może wynosić maksymalnie 56 mm.

• TYP R2 – montaż do dachówek zakładkowych, maksymalna długość dachówki 47 cm.  Łączna grubość łaty i dachówki może wynosić maksymalnie 61 mm.

• TYP R3 – montaż do dachówek zakładkowych, maksymalna długość dachówki 52 cm. Łączna grubość łaty i dachówki może wynosić maksymalnie 61 mm.

Zawartość zestawów:
• 240 cm – rury 4 szt., wsporniki 4 szt., łączniki rur 2 szt., 
zaślepki 4 szt., blokady 4 szt.
• 360 cm – rury 6 szt., wsporniki 6 szt., łączniki rur 4 szt.,
zaślepki 4 szt., blokady 4 szt.
• 480 cm – rury 8 szt., wsporniki 8 szt., łączniki rur 6 szt.,
zaślepki 4 szt., blokady 4 szt.

UWAGA!
Ze względu na wymagany rozstaw wsporników, zestawy przeznaczone są do montażu tylko w 1., 2. i 3. strefie śniegowej (patrz mapa na początku działu).
W przypadku montażu w 4. i 5. strefie wymagane jest zwiększenie ilości wsporników:
• zestaw 240 cm – dodatkowo 2 szt. wsporników,
• zestaw 360 cm – dodatkowo 3 szt. wsporników,
• zestaw 480 cm – dodatkowo 4 szt. wsporników

Tabelka Uniwersal Tube dachowka

Zastosowanie:
Ochrona przeciwśniegowa ciągów komunikacyjnych.

Materiał:
Stal ocynkowana, malowanie proszkowe.

Rury przeciwśniegowe UNIVERSAL TUBE SNOW® do dachówek
Strefy obciążenia śniegiem

Strefy obciążenia śniegiem

Polska norma PN-EN 1991-1-3 określa m.in. podział kraju na strefy obciążenia konstrukcji budynków śniegiem. Na właścicielach i zarządcach domów jednorodzinnych, domów wielorodzinnych oraz innych obiektów budowlanych ciąży obowiązek zapewnienia bezpieczeństwa użytkownikom tych budynków i osobom postronnym znajdującym się w pobliżu. Niezbędnym elementem zabezpieczającym przed niekontrolowanym osuwaniem się mas śnieżnych z połaci dachowych jest zastosowanie drabinek lub pali przeciwśniegowych oraz stoperów i rozbijaczy śniegowych.
Rozstaw wsporników do drabinek lub pali nie powinien przekraczać: 60 cm dla strefy 1., 2. i 3. oraz
40 cm dla strefy 4 i 5. W przypadku budynków położonych powyżej 1000 m n.p.m. we wszystkich strefach rozstaw nie może przekraczać 40 cm. Dodatkowo na dachach o spadku większym niż 40° i długości połaci powyżej 8 m powinny być zamontowane przynajmniej dwa rzędy rozbijaczy śniegu. Alternatywnym sposobem ochrony jest zamontowanie stoperów śniegowych na całej połaci dachu.

Adres

ul.Olszynowa 10
62-070 Zakrzewo

Telefon

tel. +48 61 816 17 67
fax. +48 61 816 17 69

Email

e-mail: biuro@ivt.pl

Social