Wspornik drabinki
STAL-SNOW
do dachówek zakładkowych 35.06

Zadaniem zabezpieczeń przeciwśniegowych jest ochrona elementów budynku, a przede wszystkim mienia i osób przebywających w jego pobliżu, przed niekontrolowanym zsuwaniem się zalegających na połaci dachu śniegu. Bariery przeciwśniegowe montuje się nad wejściem do budynku, wjazdem do garażu, jak również nad ciągami komunikacyjnymi obiektów.

UWAGA:
• Maksymalny odstęp pomiędzy poszczególnymi wspornikami
uzależniony jest od kąta nachylenia połaci dachu oraz strefy obciążenia śniegiem (patrz opis STREFY OBCIĄŻENIA ŚNIEGIEM).

• Ze względu na obciążenia, występujące w obszarze dachu,
wspornik należy montować na wysokości murłaty.

• Konstrukcja wspornika zapewnia łatwy i szybki montaż
płotków do wsporników.

INFO:
• Wspornik TYP D1 – długość 40 cm, max. grubość dachówki
i łaty 56 mm.
• Wspornik TYP D2 – długość 45 cm, max. grubość dachówki
i łaty 61 mm.
• Wspornik TYP D3 – długość 50 cm, max. grubość dachówki
i łaty 61 mm.

Tabelka wspornik drabinki D

Zastosowanie:
Mocowanie drabinki przeciwśniegowej do dachówek betonowych lub ceramicznych.

Materiał:
Płaskownik stal ocynkowana.

Wykończenie:
Malowanie proszkowe.

Wspornik drabinki STAL-SNOW do dachówek zakładkowych
Strefy obciążenia śniegiem

Strefy obciążenia śniegiem

Polska norma PN-EN 1991-1-3 określa m.in. podział kraju na strefy obciążenia konstrukcji budynków śniegiem. Na właścicielach i zarządcach domów jednorodzinnych, domów wielorodzinnych oraz innych obiektów budowlanych ciąży obowiązek zapewnienia bezpieczeństwa użytkownikom tych budynków i osobom postronnym znajdującym się w pobliżu. Niezbędnym elementem zabezpieczającym przed niekontrolowanym osuwaniem się mas śnieżnych z połaci dachowych jest zastosowanie drabinek lub pali przeciwśniegowych oraz stoperów i rozbijaczy śniegowych.
Rozstaw wsporników do drabinek lub pali nie powinien przekraczać: 60 cm dla strefy 1., 2. i 3. oraz
40 cm dla strefy 4 i 5. W przypadku budynków położonych powyżej 1000 m n.p.m. we wszystkich strefach rozstaw nie może przekraczać 40 cm. Dodatkowo na dachach o spadku większym niż 40° i długości połaci powyżej 8 m powinny być zamontowane przynajmniej dwa rzędy rozbijaczy śniegu. Alternatywnym sposobem ochrony jest zamontowanie stoperów śniegowych na całej połaci dachu.

Adres

ul.Olszynowa 10
62-070 Zakrzewo

Telefon

tel. +48 61 816 17 67
fax. +48 61 816 17 69

Email

e-mail: biuro@ivt.pl

Social